اینستاگرامفيسبوكتوييتر

آرشیو

راک فارسی

راک فارسی: وقتی صحبت از راک فارسی میشود، موسیقی و تصاویر زیادی از ذهنمان عبور می کند، اما باید این واقعیت را پذیرفت، که این سبک موسیقی در ایران،‌ هنوز جایگاه واقعی خود را بدست نیاورده است. چرایی این مهم را می توان در عوامل زیادی بررسی ...