نقش تنفس در آواز

نقش تنفس در آواز ، فن بیان، گویندگی، دوبلاژو هر هنر دیگری که با صدای ما سروکار دارد بسیار مهم است زیرا تنفس مناسب منجر به سوخت رسانی درستی می شود.
Category: مقالات

One thought on “نقش تنفس در آواز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. Required fields are marked *.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>