اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺪرك ﺑﯿﻦ اي اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ( ILO )ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ

اساتید آموزشگاه خوش هنر

آرش آرد فروشان
مدرس گیتار
امیر کریم خانی
ویولن ، کمانچه
امیر شهاب خرمی
گیتار الکتریک
حامد حسین زادگان
گیتار کلاسیک
ژوبین عسگریه
دیجیریدو
شیرین واعظی
درامز ، کاخن
معصومه احسانیان
دوبلاژ
مهراد رنجبر
موسیقی الکترونیک
وحید طبیب
فن بیان و دوبلاژ
سینا حسینی
دف
آسیه رمضان زاده
موسیقی کودک
سلمان کردار
آموزش آواز و میکس و مستر

اﻓﺘﺨﺎرات آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ خوش هنر

1- ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﻓﺴﺘﯿﻮال open spain 2016 در ﺷﻬﺮ ﺑﺎرﺳﻠﻮن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ در ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ ارﮐﺴﺘﺮ ﮐﻮدك.

2- ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال در ﺑﺨﺶ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ جهان

3- ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺟﺮا در ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ- ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺮاگ ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ در مرداد ماه سال 1396

4- ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ “ژوتم” ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ارﮐﺴﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ، ارکستر ﮐﻮدﮐﺎن و بهترین خواننده در فروردین ماه سال 1397

5- دریافت پراهمیت ترین جایزه ی همین فستیوال با عنوان ” جایزه ی ویژه ی فستیوال ”

6- شرکت در فستیوال بین المللی موسیقی بلغارستان در مرداد ماه سال 1397 . این فستیوال با حمایت سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برگزار شد که در آن مدال طلای گروه سنی زیر هجده سال و نیز هشت جایزه برترین ها به هنرجویان  خوش هنر تلعق گرفت .

7- ﮐﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ از وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﺟﻤﻬﻮري اسلامی ایران

8- دریافت تقدیر نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

9- کسب تقدیرنامه از سفارتخانه های ایران در اسپانیا ، چک ، ایتالیا ، فرانسه ، ترکیه و ونزوئلا

10 – اجرای سالانه ی ارکستر مهر (بزرگ نوازنده های کوچک) و رستیال پیانو در فرهنگسرای نیاوران در سال های 96 و 97

صفحه اینستاگرام آموزشگاه خوش هنر

ﻟﯿﻨﮏ ﺧﻮش ﻫﻨﺮ :

Khoshhonar.com

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

تلفن : 88886825 – 88195861

آدرس :

تهران ، خیابان ولیعصر ، توانیر ، نظامی گنجوی ، خیابان پیوند (بهار) ، کوچه حماسی ، پلاک 12